a.jpg
b.jpg
c.jpg
d.jpg
e.jpg
f.jpg
g.jpg
PlayPause
Shadow

!cid ii j1jnik0k2 15b73125eaa2f27bBIELA SOBOTA: Deň ticha

Hrob Boha medzi nami

Špecifickým vyjadrením spomínaného „Božieho mlčania“ je v našom geografickom okruhu zvyk stavania tzv. Božieho hrobu. Ako v r. 2008 uviedol liturgista Peter Caban, „zvyk ukladať sochu zomretého Krista do hrobu k nám prišiel z Východu

 

 

 

Zvyk ukladať sochu zomretého Krista do hrobu k nám prišiel z Východu, asi z Jeruzalema, a udomácnil sa aj v západnej liturgii. Dodnes sa však uchoval len v krajinách strednej Európy bývalého Rakúsko-Uhorska. V niektorých krajinách hrob strážia rytieri (Grabensritter), k...torí v rytierskom výstroji neprestajne, teda aj v noci, strážia Boží hrob od skončenia veľkopiatkovej liturgie až do začiatku veľkonočnej vigílie“ (in: Katolícke noviny, č. 12/2008, s. 26). Aj u nás majú mnohí, predovšetkým predstavitelia staršej generácie v živej pamäti zvyk – dodnes vo viacerých slovenských lokalitách živý – takejto stráže alebo bdenia pri Božom hrobe. Úlohu strážcov však na rozdiel napr. od Rakúska či Bavorska plnia príslušníci miestnych hasičských zborov, oblečení pri tejto príležitosti do slávnostných uniforiem.

!cid ii j1jmb4pp0 15b72f375a9c4d65  !cid ii j1jnk77j3 15b73138af6da852

Takto to prebieha aj v našom farskom kostole v Krásne

 

Dobrovoľný hasičský zbor v Krásne vznikol už v roku 1880. Založil ho barón Gregor Friesenhof.

Čítať viac O nás

Navigácia stránky