a.jpg
b.jpg
c.jpg
d.jpg
e.jpg
f.jpg
g.jpg
PlayPause
Shadow

Darujte 2 % z dane Dobrovoľnému hasičskému zboru v Krásne

 


Ďakujeme Vám, že ste navštívili našu stránku !ĎAKUJEME za vaše rozhodnutie a prejavenú dôveru!!!

Ako poukázať 2 % z dane pre našu organizáciu:

Zamestnanci:
- Požiadajte Vášho zamestnávateľa, najneskôr do
15.2.2024, aby Vám vystavil ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavil aj potvrdenie o zaplatení dane.

- Vypočítajte si výšku 2 % zo zaplatenej dane a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % zaplatenej dane v prospech prijímateľa.
Výška 2% z dane nesmie byť nižžšia ako 3,00 €

- Doručte vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane  do podateľne príslušného daňového úradu do 30.4.2024.
Samostatne zárobkovo činné osoby:
- Príspevok 2 % z dane môžte poukázať v daňovom priznaní a zaplatíte daň za rok 2023. Nesmiete mať nedoplatky za predchadzajúce daňové obdobia.

- Vyplňte daňové priznanie a v ňom aj časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Výška príspevku z dane nesmie byť nižššia ako 3,00 €

Právnické osoby:
- Príspevok 2 % z dane môžte poukázať v daňovom priznaní a zaplatíte daň za rok 2023. Nesmiete mať nedoplatky za predchadzajúce daňové obdobia.

- Vyplňte daňové priznanie a v ňom aj časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
Výška príspevku z dane nesmie byť nižššia ako 8,30 €


Údaje potrebné k poukázaniu príspevku 2 % z dane:

Obchodné meno: Dobrovoľný hasičský zbor Krásno
Sídlo: Krásno 68, 958 43 Krásno
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 001774741701
Právna forma: Občianské združenie

Viac informácii ako poukázať 2% z dane nájdete na www.rozhodni.sk

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor v Krásne vznikol už v roku 1880. Založil ho barón Gregor Friesenhof.

Čítať viac O nás

Navigácia stránky